onsdag 28 september 2016

Godheten (2013)

"Godheten" tar tempen på "tidens anda" av girighet, egoism, dyrkan av Mammon, överklassens återkomst, bonusar, riskkapitalister och privatiseringar av det allmänna, framväxten av ett nytt klassamhälle med tilltagande ojämlikhet, utslagning och ökande våld. Kort sagt: en film om förlusten av det gemensamma. Thommy Berggren medverkar i rollen som Den Girige och som sig själv, tillsammans med ekonomer och samhällsanalytiker samt ett par engelska professorer, Richard Wilkinson och Kate Picket.

Se filmen på följande länk: http://dreamfilm.se/movies/details/2624-godheten/


SVT vill inte sända filmen innan valet!!!


tisdag 27 september 2016

Top 25 prettiest natural places on Earthmåndag 26 september 2016

Psykiatrin ett nytt vapen mot ”terrorism”?


För ett tag sen läste jag om skribenten Synnøve Fjällbakk som bor i Norge som skrev en artikel om hur maktskiktet i Norge styrs av krafter som förstör Norge inifrån. I följande video berättar hon om hur hon blev tvångs bortförd till psyket och hur hon blev kvarhållen där mot sin vilja som straff för att hon skrev om den dolda makten som styr Norge. För mer information se video:

https://youtu.be/FpDl6AzFDDM?list=PLFpbObURvzez5L3xCzhDnuFcoi9FTHKus

http://newsvoice.se/2014/02/08/psykiatrin-ett-nytt-vapen-mot-terrorism/
Jag frågar mig själv hur det kunde bli så här och det enda svaret jag kommer på är 9/11 som förändrade världen och som förde med sig många nya lagar och praktiker om hur man bekämpar ”terrorism”. Mer och mer börjar jag inse att all denna skådespel som ska ge oss ett sken av att vi är skyddade handlar egentligen om att den dolda makten vill ha medel för att kunna skydda sig själv och hålla folkmassor i okunskap.
För denna makt är just människor som kan påverka den breda folkmassan ytterst farliga. Från olika artiklar och händelser har jag gjort mig en uppfattning att inget lämnas åt slumpen och att man arbetar på flera fronter samtidigt. Allt kan man inte lösa med mord, därför använder man sig av offentliga förlöjliganden av personer som är nära sanningen. Men detta räcker inte heller. Psykiatrin är därför ett användbart medel. Att förklara någon som farlig för samhället och psykiskt sjuk väcker knappast någon uppmärksamhet hos den breda allmänheten, snarare känner man en lättnadens suck att ”dåren” är satt bakom lås och bom.
England har alltid tillåtit att åsikter ventileras öppet. Ja minns t.o.m. ett reportage om vissa grupper som på en offentlig plats förespråkade våld utan att de åkte fast i England. Men det var innan 9/11! Idag är allt  i ett annat läge.
ITCCS är en organisation som jobbar med att få en rättvis behandling i domstolar för döds och våldtäkts offer, människohandel, slaveri o.s.v..  Och domstol har bestämd att den Engelska krona och andra tjänstemän har gjort sig skyldiga för brott mot mänskligheten! För mer information se länken: ITCCS
En man som heter David Compan har påvisat i domstol sambandet mellan den Engelska kronan och brott mot mänskligheten. P.g.a. domstolsbeslut blev de 21 medlemsstater av ITCCS organisation uppmanade att hålla protester i sina länder för att allmänheten skulle få större kännedom om vilka vidrigheter makten håller på med. Men detta har resulterat i att David Compan har blivit bortförd och fängslats på ett mentalsjukhus utan dom!
Det finns i England möjlighet till detta efter 9/11. ”Regeringen har inrättat en ny skuggig nationell anti terrorenhet för att skydda makten, med befogenhet att kvarhålla misstänkta på obestämd tid genom att använda psykiska lagar.
Se mera på länken:  Dailymai
Frågan som återstår för oss medborgare är: Vart är vi på väg?

söndag 25 september 2016

Konstgjord snö?

Tidigare på min blogg har jag skrivit om att man gör konstgjord snö och snöoväder med hjälp av bakterier. Se länken: http://ivansbj.blogspot.se/2014/01/att-tillverka-sno-med-hjalp-av-bakterier.html

Nu kan du se två danskar som gjorde ett experiment. Se video nedan. På Orgonet.cz går man längre och skriver om att denna konstgjorda snö smälter inte så fort, den blir mycket hal och packas liksom cement. Därför har man trafiksvårigheter redan vid lite snöfall. 

WEATHER MANIPULATION AND TOXIC SNOW in Denmark 2014. Geoengineering. Chemtrails.
Publicerad den 1 feb 2014
WEATHER MANIPULATION AND TOXIC SNOW in Denmark EU
Today 1 Feb 2014
After watching many videos on youtube about the topic, weird snow coming from chemtrails, we would also try this small and simple experiment after we, as many others had doubts whether it was true or not. But that's it, it is the pure truth and there is no conspiracy about this, now we've been trying and confirm this. A smell of burnt plastic that would not normally be present in the clean snow. Poison by manipulation of our weather. There was so extreme much particles in the atmosphere today we could taste it on our lips and in mouth. So thick carpet of metal and plastic particles from the aircraft and the goverment-military war on us

lördag 24 september 2016

Debatt om CHEMTRAILS på TV8 i SpanienDebatt om CHEMTRAILS på TV8 i Spanien
Översättning och anpassning till svenska: Ivan Björn
(Översatt från en tysk version som var textat till slovakiska)

Reporter läser en fråga: 
Jag skulle gärna vilja fråga dig om du kan föreställa dig att någon försöker inom ramen av att förändra klimat och förbättra kommunikationsteknik förorena både vatten och växter? Med denna fråga har idag på eftermiddag börjat en konferens i Zamora som organiseras av medborgarfronten i Zamora. För att vi ska få svar på dessa frågor har vi bjudit in Josefin Fraile som är ordförande för organisationen SOS-TENIBLE och hon bildade dessutom en förening som heter GUARDACIELOS (Himlens Väktare) och är sakkunnig i politisk vetenskap. Välkommen till TV programmet. 

Josefin: 
God kväll, Jag tackar för denna inbjudan. 

fredag 23 september 2016

Om köpt vatten på flaska...


torsdag 22 september 2016

Biocentrism och kvantfysik ger bevis för att döden är en överlevbar illusion


Robert Lanza menar att tids och rumsbegreppen endast är verktyg för vårt psyke (mind) och när teorin om linjär tid och rum väl accepteras i kulturen följer som en logisk konsekvens att det måste finnas start (födelse) och avslut (död) och däremellan sker ett slumpmässigt, begränsat och linjärt liv. I ett gränslöst universum existerar däremot tid och rum som mer spatiala fenomen. Tid har så att säga sina egna rumdimensioner och rum har sina egna tidsdimensioner. I ett gränslöst universum blir odödlighet en självklarhet inom ramen för formförändringar i likhet med vattnets olika faser.

Läs mer på NewsVoice

onsdag 21 september 2016

Kroppen talar till dig!


Kroppen talar till dig!

I mer än 25 år har Lise Bourbeau studerat sambandet mellan emotionella och mentala tillstånd och olika sjukdomar. I kroppen talar till dig avslöjar hon hemligheter om sambandet mellan kroppen och själen, och ger kraftfulla verktyg för läkning.

Författaren menar att insikt i orsakerna bakom sjukdomar, samt djup självkännedom på ett emotionellt, mentalt och andligt plan är en förutsättning för god hälsa….


ISBN 978-91-87512-58-2tisdag 20 september 2016

Dr Judy Wood at New Horizons - Where Did the Towers Go - Part 2


måndag 19 september 2016

Chemtrail Stop 25/1/2014


söndag 18 september 2016

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor


SVT:s serie Vetenskapens Värld del 10 hade nyligen för en gångs skulle ett sevärt inslag om placebo. Det var modigt att ta upp ämnet, då det trampar på många ömma tår inom skolmedicinen. Inte enbart tabletter utan allt möjligt annat som amuletter, voodoo, pilgrimsfärder till franska Lourdes eller enbart bilden av en läkare kan utlösa helande eller skadande effekter hos många människor. Detta är vetenskapligt belagt sedan länge. (Att effekten inte funkar hos alla kan ha att göra med karma).
Att vetenskapen inte kan ge en vettig förklaring för placeboeffekten beror på att de sedan länge har vilseletts att tro, att enbart kemiska reaktioner kan åstadkomma förändringar i vår kropp. Från mind control forskningen vet vi dock att även fysiken kan orsaka ändringar med hjälp av enbart vågor, frekvensmönster.
Nyligen skrev White TV om homeopatiska läkemedel som inte heller arbetar med kemi utan fysik: "Den arbetar inte med molekyler utan med vågor, eftersom hela vårt universum är ett stort hologram uppbyggt av vågor, närmare bestämt skalärvågor. I den förtryckta fysiken kommer string-teorin närmast sanningen.
Att homeopatin arbetar med vågor betyder att den använder sig av resonanslagen. Kroppen är så intelligent, att den träder enbart i resonans med de vågor den behöver (bortsett från överstyrning med mind control teknologi). På så sett har homeopatiska medel sällan biverkningar och man kan inte ta för mycket. Själva vågeffekten åstadkoms med interferens. Om vågorna förstärker varandra kallas det för konstruktiv interferens och motsatsen, när de mer eller minde upphäver varandra, är destruktiv interferens.
Dumma läkare påstår att homeopati inte fungerar och är hokus pokus, därför att man inte kan bevisa kemiska reaktioner efter intag av homeopatiska läkemedel. Att medicin kan åstadkomma fysikaliska reaktioner enligt läran om vågor, tänker de inte på. Och de få som känner till det förföljs av journalister, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen."

För att kunna förstå hur en placeboeffekt arbetar måste vi utgå från vad en tanke är, då det är uppenbart att det är tankarna som utlöser placebo- eller noceboreaktionen. Från tankekontrollforskningen vet vi nu, inte minst tack vare den svenska underrättelsetjänsten, att tankar använder en speciell typ av vågor för att transportera sin information: de över 100-år hemlighållna skalärvågor, som många också kallar för Teslavågor, då det var storsnillet Nikola Tesla som upptäckte de elektriska skalärvågorna för mer än 100 år sedan.

Läs mer på: www.whitetv.se

lördag 17 september 2016

Dansk forskare: Hemligt nätverk har påverkat världen i 40 år


Dansk forskare: Hemligt nätverk har påverkat världen i 40 år

En studie av danska forskaren Dino Knudsen vid Köpenhamns Universitet bevisar nu öppet vad många redan vet, att slutna sällskap som The Council on Foreign Relations (CFR) styrt världen under 40 år.
Som den första forskaren någonsin har Dino Knudsen fått tillgång till att studera The Council on Foreign Relations. Han slutsats är att CFR påverkat regeringar i världen under 40 år. I en intervju med danska P1 Morgon säger han:
- Min forskning viser, at kommissionen på dens møder får sat dagsordener, som regeringer senere fører ud i livet. Kommissionen mødes uden for offentlighedens søgelys, fordi den ikke ønsker at lade sig styre af den offentlige opinion
Även om många redan vet om att vi lever i en skendemokrati när det gäller de övergripande skeendena så är detta sensationella uppgifter då det är för första gången det erkänns i traditionell media statliga Danmarks Radio. Visserligen talar han om påverka men det är i många fall ett synonym för styra.
Som Dino säger grundades CFR av den amerikanska affärsmannen David Rockefeller 1973. Men det började mycket tidigare än så. Hemliga sällskap har funnits med i den demokratiska ekvationen sedan länge. Det är elitens sätt att behålla makten över världen och styra skutan i önskvärd riktning.